To barn med lammelser etter virussmitte

To barn er lagt inn på sykehus i Norge med lammelser som følge av enterovirus D68. Det finnes ingen helbredende behandling mot sykdommen eller vaksine mot viruset.