Vil kjøpe gartnerieiendom

Rådmannen i Stavanger går inn for at Stavanger kommune kjøper eiendommene til Tjøstheim-familien ved Siddis-området. Det handler om drøyt ti mål jord, som har vært benyttet til gartneriformål. Området grenser også til Morgedalsveien.