- Bør vurdere DNA-register over alleinnbyggere

Professor Berthold Grünfeld mener at vi børvurdere å opprette et sentralt DNA-register over landetsinnbyggere. Ingen har lik DNA, og et slikt register vil kunne væreet godt hjelpemiddel blant annet for å oppdage og behandlesykdommer og i forbindelse med alvorlige kriminalsaker.