Må ha lov å være venner

Jan Simonsen tar det for gitt at hans personlige vennskap med Danielsen-brødrene ikke vil få noen politiske følger for ham.