Arbeidsgruppe sår tvil om Jåttå

Åtte arbeidsgrupper har levert innstilling om plassering av en felles forsvarskommando. Gruppen som har sett på kommandostruktur, går inn for Bodø.