• Justisminister Ander Anundsen (Frp) presenterer forslaget til ny politireform på onsdag

Håper på bred enighet om politireformen

Regjeringen skal ha blitt enig med Venstre om å redusere antallet politidistrikter fra 27 til 12. Partiene på Stortinget forventer likevel en bred og åpen debatt om reformen.