Fjerner søknadsplikt på garasjer og uthus

Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å bygge mindre nybygg og fjerner søknadsplikten på bygg opp til 50 kvadratmeter. Samtidig begrenses muligheten for naboklager i byggeprosesser.