A-pressen tok det meste i «Firda»

A-pressen tok det meste av fjorårets overskuddet på 5,6 millioner kroner i lokalavisen «Firda» i Førde. 1.000 kroner er alt avisen selv sitter igjen med.