Taliban-delegasjon var på kirkebesøk i Oslo

I all hemmelighet var flere Taliban-medlemmer på besøk i Ris kirke i Oslo mens de var i landet for å ha samtaler.