Rektor ansatte overgrepsdømt

En tidligere overgrepsdømt mann jobbet i flere år som lærer ved en ungdomsskole på Romerike, til tross for at rektor kjente til dommen. Nå har både rektor og læreren sagt opp.