Fylkeslegen vil granske egne rutiner

Fylkeslegen i Oslo og Akershus vil granske egne tilsynsrutiner etter Adecco-skandalen ved tre sykehjem.