- Tolkenes asylsøknader straks ferdigbehandlet

Amnesty frykter for livene til de sivile afghanerne som har bistått det norske forsvaret i Afghanistan. Fortsatt venter nesten 100 afghanere på svar på sin asylsøknad, men regjeringen opplyser at de snart vil få svar.