Skatt på eiendom kan gi 35 milliarder kroner

Staten kan hente 35 milliarder kroner ved å skattlegge eiendom på linje med andre vestlige land, viser beregninger Norges Bank har gjennomført.