Flygelederne avviser lønn som årsak til brudd

Norsk Flygelederforening avviser at bruddet med arbeidsgiversiden kom som følge av lønnsspørsmål og mener det drives rovdrift på de ansatte. Fra mandag kan flyplasser rammes av streik.