• I flere år lå norske kvinners fruktbarhet høyt, og tallet var økende, men de to siste årene har trenden snudd. Eksperter mener dagens kvinner venter for lenge med å bli mødre. Scanpix

Norske kvinner føder færre barn

I flere år lå norske kvinners fruktbarhet høyt, og tallet var økende, men de to siste årene har trenden snudd. Eksperter mener dagens kvinner venter for lenge med å bli mødre.