• Norske yrkessjåfører truer med aksjoner dersom svensk politi fortsetter å bøtelegge vogntog ved grensa. Jan Thomas Espedal

Frustrerte lastebileiere truer med aksjoner

Norske yrkessjåfører truer med aksjoner dersom svensk politi fortsetter å bøtelegge vogntog ved grensa. De nye reglene for grensekryssende transport har alt fått store følger.