- AMK meldte ikke videre da innringer varslet om trippeldrapet

AMK-sentralen fikk inn en telefon om en «terrorhandling» og flere drepte på Valdresekspressen. Meldingen ble ikke gitt videre, melder NRK.