58.000 utlendinger fikk norsk statsborgerskap etter tabbe

En datatabbe i Skattedirektoratet rundt 1990 førte til at 58.000 utlendinger ved en feil ble norske statsborgere.