• Da Siws leilighet brant sommeren 2014, gjorde hun ifølge vitner ikke tegn til å komme seg ut. Noen måneder senere, da fagfolk fryktet at hun skulle bli drept eller dø av en overdose, ble det diskutert å tvangsinnlegge henne etter helse- og omsorgstjenesteloven. Politiet

Tvang kan hjelpe rusmisbrukere

Flere tunge rusmisbrukere som er blitt tvangsinnlagt av kommunene, forteller at innleggelsen hjalp dem videre i livet. Men kommunene benytter seg sjelden av denne typen tvang.