Norge går til sak mot USA på grunn av toll på stål og aluminium

Norge mener tollen er i strid med regelverket til Verdens handelsorganisasjon.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Her på besøk i Jingshin park i Beijing søndag.
  • vaktsjef@ntb.no
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Sammen med EU og flere andre land har Norge i dag bedt Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tillleggstoll.

«Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket», sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Dette gjør de for å få en uavhengig vurdering av saken. En slik panelbehandling vil vare i noe over et år, ifølge pressemeldingen.

Prinsippsak

Den 23. mars i år innførte USA en tilleggstoll på spesifikke stål- og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent for å beskytte sin egen industri.

Norsk eksport av stål og aluminium i kategoriene som rammes av tilleggstollen, var på nærmere 36 milliarder kroner i 2017. Rundt 90 millioner av dette var for eksport til USA.

«Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig», heter det i pressemeldingen.

Dette gjør myndighetene for å ta et oppgjør med ulovlige handelsrestriksjoner og som et forsvar for det regelbaserte handelssystemet, ifølge pressemeldingen.

Klagde inn USA i juni

I juni klagde Norge USAs stål- og aluminiumstoll inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), i likhet med Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia.

Tvisteløsningspanelet er en prosessuell videreføring av tvisteløsningskonsultasjonene, som det ble bedt om i juni.

Disse konsultasjonene med USA har ikke ført til en minnelig løsning.

I systemet for tvisteløsning i WTO er de såkalte tvisteløsningskonsultasjonene første steg. Dersom disse konsultasjonene ikke fører fram, er neste skritt å opprette en panelsak i WTO, som Norge nå har gjort. Dette tilsvarer en voldgiftssak. Deretter kan tvisteløsningspanelets avgjørelse eventuelt ankes inn for WTOs eget ankeorgan.

Publisert: