• Problemet med digital mobbing er størst på ungdomsskoletrinnet, viser Elevundersøkelsen 2017. NTB Scanpix
    Galleri

Elevundersøkelsen 2017: Mobbingen øker

29.000 norske skoleelever sier at de opplevde å bli mobbet i 2017. - Helt uakseptable tall, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Aftenbladet.