Advokatstrid om fjerning av juryordningen

Hege Salomon, som leder utvalget for bistandsadvokater, mener rettssikkerheten til voldtektsofre styrkes når juryordningen blir fjernet. Bildet er tatt i Gulating lagmannsrett i 2012. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Rettssikkerheten til voldtektsofre styrkes når juryordningen fjernes, mener lederen for utvalget for bistandsadvokater, Hege Salomon. Lederen av forsvarergruppen i Advokatforeningen er uenig.

  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Forskning har vist at mange voldtektssaker som har endt med domfellelse i tingretten, har endt med frifinnelse i lagmannsretten med jury. Når man nå fjerner juryordningen, mener jeg det vil styrke rettssikkerheten til voldtektsofre fordi det vil føre til flere domfellelser i lagmannsretten, sier Hege Salomon til NRK.

Les også

Siste dans for juryen i norsk rett

Torsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for at den 130 år gamle ordningen skal bort. Isteden skal sakene avgjøres av en meddomsrett med fem lekdommere og to fagdommere.

– Flere domfellelser får man ved bedre bevis, så dette er jeg uenig i, sier Marius Dietrichson som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Man må etterforske bedre, og man må iretteføre saken bedre i domstolen. Man må ikke lempe på bevisvurderingen i retten eller bytte ut de dommerne man ikke liker, eller som man her tar sikte på – å gjøre strukturelle endringer i domstolen for å få flere domfellelser. Det er galt, mener Dietrichson.

Over halvparten frifinnes

I 2007 fant en arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok allerede da til orde for å fjerne ordningen, og pekte blant annet på at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at resultatet blir begrunnet.

Åtte år senere var oppfatningen den samme. I mai 2015 fastslo både riksadvokat Busch og Domstoladministrasjonen at rettssikkerheten styrkes hvis juryordningen skrotes.

– Juryen har vært en bra ordning, men alt til sin tid. I dag er det helt andre krav til begrunnelser og et transparent system. Det vil vi få med såkalt meddomsrett, sa Busch til Aftenposten.

Politisk flertall

Torsdag kunne samme avis fortelle at KrF hadde fått regjeringspartiene Høyre og Frp med seg på forslaget om å fjerne ordningen.

– For KrF har dette vært et viktig rettssikkerhetsspørsmål som vi har jobbet med lenge. Innføring av meddomsrett i alle saker vil styrke rettssikkerheten. Lekdommerne vil fremdeles ha flertall, men kjennelsen må nå begrunnes, sier partiets justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Mens Arbeiderpartiet i lang tid har ønsket å fjerne juryordningen, står regjeringens samarbeidsparti Venstre utenfor enigheten. Venstre er imidlertid enig i at også lagmannsretten må begrunne sine avgjørelser.

– Venstre beklager at juryordningen forsvinner. For oss har det alltid vært avgjørende at man skal dømmes av likemenn, sier justispolitisk talsperson Iselin Nybø til NTB.

– Det har lenge vært en utfordring at det avsies en fellende dom uten av den dømte får en begrunnelse, legger hun til. (©NTB)

Publisert:
  1. Juryordningen
  2. Rettssikkerhet

Mest lest akkurat nå

  1. Viking serverte ellevill fest – opp på bronseplass

  2. Oilers avgjør i tomt bur!

  3. Ville jubelscener på overtid - stormet banen i ekstase

  4. – Sto frem da LSK meldte seg inn i kampen

  5. Politiet ønsker tips om hen­delser før døds­ulykken i Sandnes

  6. – Problem­stillingen med parkerings­plasser ved Nye SUS er alvorlig