Regjeringen får oppnevne stat-kirke kommisjon

Regjeringen skal oppnevne kommisjonen som skal utrede forholdet mellom stat og kirke.