Fortsatt livstruende for kvinne etter utforkjøring