Uenighet om Hagens sitat-utspill

Jarle Braut (V) har ingen forståelse for at Carl I. Hagen vil kreve å bli sitert utelukkende på bokmål. Derimot synes Olaf Gjedrem (KrF) at forslaget er fornuftig.