Journalslurv på fødeavdelingen

Kritiserer: Helsetilsynet i Oslo og Akershus kritiserer Ullevål universitetssykehus i Oslo for lovbrudd og mangler ved landets største fødeavdeling.