• Øyvind Ellingsen

Avbrøt forsøket på å nå K2-toppen