- Et strengere fengsels-regime er nødvendig

Regionleder for kriminalomsorgens yrkesforbund (KY), Leif Arne Grønning, støtter retningslinjene fra departementet.