Heismontørstreik kan bli langvarig

90 heismontører går ut i streik tirsdag morgen. Arbeidsgivernefrykter en langvarig streik, ettersom kravene handler omprinsipielle spørsmål.