Kraftig økning i straffenivå i voldtektssaker

Det gjennomsnittlige straffenivået i voldtektssaker har økt med 343 dager i løpet av de siste fire årene.