Sår tvil om DNA-funn

Forsvararen meiner DNA-funnet i Anne Slåtten-saka ikkje er nokobevis for at den sikta 41-åringen har drepe henne.