- Manglende integrering en bombe under samfunnet

-Manglende integrering er en bombe under det norske samfunnet.Lykkes vi ikke her så kommer ustabiliteten. Vi får økt kriminalitetfordi ungdom ikke føler seg inkludert.