- Forsvaret ikke gode nok på oppfølging

Forsvaret har ikke gjort nok for å følge opp soldater som har deltatt i internasjonale operasjoner. Det mener forsvarspolitikere etter at veteraners svekkete helse ble avdekket.