Hvaleksporten kan få PCB-trøbbel

Prøvene som til nå er tatt av norsk vågehvalspekk, viser et høyere nivå av miljøgiften PCB enn det japanerne aksepterer. Hvaleksporten kan få problemer før den er kommet i gang.