Gjeldsnemnda i Finance Credit åpner pengesekken

Gjeldsnemnda i Finance Credit har bestemt seg for å dele ut de pengene som er kommet inn etter at det ble åpnet gjeldsforhandlinger.