Danielsen går til Høyesterett

Stortingsrepresentant Dag Danielsen vil påkjære kjennelsen i lagmannsretten til Høyesterett, for å få suspensjonen av ham kjent ugyldig.