103.000 kr. for å lære norsk

Dette kan bli dyrt, sier spesialkonsulent Nina Gran i Kommunenes Sentralforbund om ny stønadsordning for flyktninger.