- Ikke skyldig, sa alle

Samtlige av de fire tiltalte i Orderud-saken erklærte seg ikkeskyldig etter at aktor Jørn Sigurd Maurud leste opptiltaltebeslutningen mot de fire.