Vil gjøre det vanskelig for lovbrytere

Lovbrytere skal hindres i å bruke dokumenter fra forvaltningen til å skaffe seg detaljert kunnskap om bygninger, vaktrutiner, kontrollsystemer og hvor i norsk natur sjeldne fugler bygger sine reir og legger sine egg.