Ingen nye samarbeidssignaler på Stortinget

Det kom ingen nye signaler i Stortingets trontaledebatt mandagformiddag: Verken om hvilke partier som kan bli regjeringensstøttespillere denne budsjetthøsten, eller om regjeringen vil kommenoen partier spesielt i møte.