Frykter flukt fra barnehagene

Lønnshoppet for lærere gjør det enda mindre attraktivt for førskolelærere å jobbe i barnehager. I landets barnehager er det allerede behov for 2.000 flere førskolelærere.