Det kommer til å bli over 100 millioner kroner

Til nå er det blitt samlet inn 91 254 955,67 kroner til TV-aksjonen2001. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 20,27 kroner pr innbygger.Resultatet er oppdatert pr 21. oktober kl 22:25. Trykk her for å seresultatet for Rogalands-kommunene.