Norske barn holdes nede

Norske barn skal ligge fritt og flatt, aller helst nede på gulvet, så mye som mulig, hvis fagfolkenes anbefalinger følges. I andre land er det helt andre tradisjoner som rår, uten at ungene ser ut til å pådra seg varige mén av den grunn.