Foreldrene tapte ankesaken om KRL

Human-Etisk Forbund og sju foreldrepar tapte ankesaken i Høyesterett om fritak for elever i kristendomsfaget.