Rektorar på åremål

OSLO: Rogaland Høgre fekk gjennomslag for forslaget sitt om at rektorar bør tilsetjast på åremål.