Lange køer som følge av importforbudet

Tollerne vil stoppe så godt som alle som skal inn til Norge for åhåndheve importforbudet mot kjøtt. Det vil skape lange køer vedgrenseoverganger, flyplasser og ferjekaier.