Barn som så mindre TV, ble mindre aggressive

Barn som deltok i et prosjekt for å redusere bruk av TV, video og videospill, ble mindre aggressive enn skolekameratene.