Baneheiadom 1. juni

Kristiansand byrett kommer til å avsi dom i Baneheiasaken fredag 1. juni. Det sier rettens administrator, sorenskriver Jørn Ree.