-Ingen invasjonstrussel mot Norge

Norge står ikke overfor noen trussel om fiendtlig invasjon de nærmeste 10 — 15 årene. Dette slår forsvarsminister Bjørn Tore Godal fast.