Kristne får oftere avslag på asylsøknaden

Kristne får oftere avslag på asylsøknaden sin enn muslimer. Undersøkelser i Sverige fra siste år forteller at 75 prosent av muslimske søkere fikk asyl, mens bare 40 prosent av de kristne oppnådde det samme, melder Kristelig Pressekontor.